Devolucions i Reemborsaments (art.10 Condicions de Venda)

El consumidor té dret a la retirada de qualsevol contracte conclòs acord amb aquestes condicions generals de venda, sense cap penalització, en el termini de 14 (catorze) dies des del dia de la recepció dels Productes demanats, per qualsevol raó, i sense haver de motivar la seva decisió.

A l'efecte de l'exercici del dret de desistiment, el Consumidor haurà de comunicar a les Venedor dins de l'esmentat termini en el corresponent formulari correctament emplenat, per correu electrònic a l'adreça customer@kokomamas.com

Si els Productes no han estat enviats al Consumidor, la retirada s'ha de considerar que exerceix sobre la recepció de l'esmentada correu electrònic per part del Venedor.

Si els Productes s'han enviat al Consumidor, després de la recepció de l'esmentada e-mail, el Venedor envia el Consumidor via e-mail el codi de retorn. En els propers vuit dies, el Consumidor ha d'escriure el codi de retorn en el formulari corresponent i retornar els Productes per venedor , juntament amb el formulari, degudament preparats i plens de el codi de retorn, que s'ha d'enviar a: Gran Srl, Via Catalani 22 Riccione 47838 (RN). S'entén que els riscos i costos del transport relacionats amb tornar el producte al Venedor aniran a càrrec del Consumidor.

En ordre per a la retirada dret a ser vàlidament exercit, els Productes hauran de ser lliurats o, si s'envia per el venedor intacta (sense cap signe de desgast, a l'abrasió, scuffing, ratlles, deformacions, etc.) completa amb totes les seves parts i accessoris (incloent les etiquetes i les etiquetes intactes i que s'adjunta a l'producte) acompanyats per qualsevol instruccions/notes/manuals, envasament i l'embalatge original i el certificat de garantia, si hi és present. En absència del Consumidor no té dret a la devolució de l'import pagat.

El Venedor va rebre els Productes retornats, reservant-se el dret de comprovar que les mateixes s'han de retornar en les condicions descrites anteriorment.

Si la verificació dels Productes retornats ha un resultat positiu i el dret de desistiment ha estat vàlidament exercida pel Consumidor en els termes i en la forma prescrits, el Venedor es reintegrarà al Consumidor de la totalitat de l'import pagat per la compra dels Productes, incloent-hi les despeses d'enviament, en el menor temps possible i en qualsevol cas abans de les 14 (catorze) dies des de la data en què el Venedor es va adonar de l'exercici del dret de desistiment per part del Consumidor.

En qualsevol cas seran a càrrec del Consumidor, les despeses d'enviament i qualsevol addicional taxes o impostos per a la devolució del Producte al Venedor.

L'esmentada devolució s'efectuarà, sempre que sigui possible, amb el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Consumidor en el moment de la compra del producte o per transferència bancària a favor del Consumidor; serà responsabilitat del Consumidor a informar el venedor per e-mail a customer@kokomamas.com les dades bancàries per fer la transferència al seu favor i per garantir que el Venedor és posar a la condició de retornar els imports deguts.