Devolucións e Reembolsos (art.10 Condicións de Venda)

O consumidor ten dereito a retirar a partir de calquera contrato celebrado, de conformidade con estas condicións xerais de venda, sen ningún tipo de sanción, dentro do prazo de 14 (catorce) días a partir do día de recepción dos Produtos encomendados, por calquera motivo, e sen necesidade de motivar a súa decisión.

Para os efectos do exercicio do dereito de retirada, o Consumidor debe transmitir ao Vendedor dentro do devandito prazo o formulario apropiado e correctamente cuberto por correo electrónico ao enderezo customer@kokomamas.com

Se os Produtos non foron enviados para o Consumidor, a retirada consideraranse exercido sobre a recepción do devandito correo electrónico por parte do Vendedor.

Se os Produtos foron enviados para o Consumidor, tras a recepción do citado correo electrónico, o Vendedor pode enviar o Consumidor a través de e-mail a devolución código. Nos próximos oito días, o Consumidor debe escribir o retorno código na ficha correspondente e devolver os Produtos a vendedor , xunto co formulario, debidamente preparado e cheo de retorno código, causando-lles para ser enviado a: Gran Srl, Via Catalani 22 De Riccione 47838 (RN). Enténdese que os riscos e custos de transporte relacionados volver Produtos para o Vendedor estará a cargo do Consumidor.

En orde para a retirada dereito a ser validamente exercido, os Produtos deben ser entregados ou, se é enviado para o vendedor intacto (sen ningún sinal de desgaste, abrasión, desgaste, arañazos, deformacións, etc.) completo con todas as partes e accesorios (incluíndo etiquetas e etiquetas intacta e adxunto ao produto) acompañado por calquera instrucións/notas/manuais, envasado e a embalaxe orixinal e o certificado de garantía, se presente. En ausencia do Consumidor non ten dereito a un reembolso do importe pagado.

O Vendedor pode recibir os Produtos devoltos, reservándose o dereito de comprobar que mesmo foron devoltos nas condicións descritas.

Se a verificación dos Produtos devoltos ten un resultado positivo e o dereito de retirada foi validamente exercido polo Consumo nos termos e na forma prescrita, o Vendedor pode reembolsar o Consumidor importe total de pago para a compra de Produtos, incluíndo os custos de transporte, no menor tempo posible e, en calquera caso, dentro de 14 (catorce días a partir da data en que o Vendedor chegou a ser consciente de que o exercicio do dereito de retirada por parte do Consumidor.

Vai en calquera caso, ser soportados polo Consumidor, os custos de transporte e calquera adicional deberes ou impostos para a devolución do Produto para o Vendedor.

O devandito reembolso será realizada, sempre que sexa posible, polo mesmo medio de pagamento utilizado polo Consumidor no momento da compra do produto ou por transferencia bancaria a favor do Consumidor, que vai ser a responsabilidade do Consumidor para informar o vendedor por e-mail a customer@kokomamas.com o banco de detalles para facer a transferencia no seu favor, e para garantir que o Vendedor é poñer a condición de devolver o importe debido.