Termos e condicións

TERMOS E CONDICIÓNS DE VENDA (ref. D. L. n° 206/2005)

Ámbito de aplicación

A información para o cliente e as presentes Condicións Xerais do Contrato de aplicar a todos os pedidos a través do sitio web www.kokomamas.com (en diante o "sitio web"). O envío de unha solicitude implica a aceptación destes termos e Condicións Xerais do Contrato.

Estes termos e condicións de venda pode ser modificado en calquera momento polo operador do presente sitio web, ao seu criterio, sen prestación de previo aviso para os usuarios do sitio web. Calquera modificación será efectiva a partir da data de publicación no sitio web e vai aplicar só para vendas concluíu a partir desa data.

1) as Partes do contrato de compra e venda

O sitio web para a venda de elementos a través de internet é xestionado pola soc. Grossi Srl, con domicilio en Riccione, a Través Catalani, código tributario/ive 04066930407, non. inscrición REA RN-323624.

Compras de produtos feitos a través deste sitio web, eles van ver como pezas de Gran Srl, como vendedor (o "vendedor") e o tema que compra un ou máis produtos para fins non relacionados coa súa actividade comercial, empresarial, oficio ou profesión , que o comprador orixinal ("Consumidor") . O vendedor e Consumidor vai ser colectivamente referidos como "partes".

Calquera comunicación de Consumo relacionados e/ou relacionados coa compra de Produtos, incluíndo calquera informes, reclamacións, peticións sobre a compra e/ou a entrega de produtos deben ser enviados para o Vendedor, os enderezos e segundo os métodos indicados no sitio Web e e-mail customer@kokomamas.com.

O Sitio está dedicado a venda polo miúdo e, como tal, é destinado para o uso exclusivo dos Consumidores. Se un ou máis vendas para ser feitas en relación a un tema que non é un Consumidor cualificado vai atopar aplicación as presentes condicións xerais de venda, pero, non obstante o disposto no mesmo:

(a) o comprador non pode ser recoñecido como o dereito de retirada referido no art. 10

(b) o comprador non pode beneficiarse a garantía sobre os produtos indicado no art. 8

(c) o comprador non vai ser recoñecido calquera outra copia, aquí sempre en favor do consumidor, que reflicten ou son consistentes coas previsións esixe por lei

(d) o contrato de venda celebrado entre o vendedor e o comprador debe ser rexida pola lei italiana.

Ao mesmo tempo, para a transmisión da orde de compra o Consumidor acepta que a confirmación de que a información sobre a orde colocado e estas condicións xerais de venda son enviados vía correo-e ao enderezo do mesmo afirmou, durante o prazo de inscrición para o Sitio web ou durante o proceso de compra.

Para ser capaz de facer a compra a través do Sitio web, o consumidor debe ter a idade de maioría (18 anos) e a capacidade para actuar, o que o Consumidor declara posuír.

Son de exclusiva responsabilidade do Consumidor calquera custos para a conexión a través de Internet para o sitio web, incluíndo o teléfono, segundo os tipos aplicados polo operador seleccionado polo usuario .

(2) as Características dos produtos

Os productos son vendidos coas características descritas na páxina Web e no acordo coas condicións xerais de venda publicado na web no momento da presentación da solicitude d parte do Consumidor, con exclusión de calquera outro termo ou condición.

Os prezos, os Produtos vendidos no Sitio web e/ou as características dos mesmos están suxeitos a cambios sen previo aviso, previo de envío a orde de compra, o Consumidor é invitado a consultar o final prezo de venda.

3) a Conclusión do contrato de compra e venda

A presentación dos Produtos no Lugar, e non é vinculante para o Vendedor, é unha mera invitación para o Consumidor para formular unha proposta para un contrato de compra e non unha oferta para o público.

A orde de compra é enviado para o Consumidor para o Vendedor a través do Sitio web ten o valor de un contractuais proposta e é regulada polos presentes condicións xerais de venda, que forma parte integrante da orde en si e que o Consumidor, a través da transmisión da orde para o vendedor, debe aceptar plenamente e sen reserva algunha. Antes de continuar coa compra de Produtos a través do envío a orde de compra, lle será solicitada para o Consumidor ler atentamente as presentes condicións xerais de venda e a información sobre o dereito de retirada, para imprimir unha copia e gardar ou reproducir unha copia para uso persoal. Ademais, será solicitada a Consumidor para identificar e corrixir calquera entrada erros dos seus datos.

A orde de compra do Consumidor é aceptado polo Vendedor enviando para o consumidor, para o enderezo de correo-e a partir destes, dixo o Vendedor, no momento da matrícula para o sitio web, ou a transmisión da orde do un e-mail de confirmación de pedido, que debería incluír o enlace ao texto destes termos e condicións de venda, o resumo da súa solicitude e a descrición das características do Produto ordenou.

O Consumidor é o fin, o Vendedor confirmación da solicitude e os termos e condicións xerais de venda aplicables a relación entre as Partes serán arquivados electronicamente polo Vendedor nos seus sistemas de ordenador e o Consumidor pode solicitar unha copia por envío dunha comunicación a través de correo-e para o Vendedor, no enderezo customer@kokomamas.com.

Calquera contrato para a compra de Produtos é concluíu cando o Consumidor recibe a confirmación do pedido por parte do Vendedor vía e-mail

4) o Procedemento para a selección e compra de Produtos

Os Produtos presentados no Sitio web poden ser adquiridos a través da selección de Produtos do interese do Consumidor e a súa inserción dentro dun determinado virtual cesta de compra. Despois de seleccionar os Produtos, para realizar a compra de produtos colocados no carro, o Consumidor vai ser convidado para proporcionar datos de carácter persoal, a fin de completar a orde e permitir a conclusión do contrato. O Consumidor vai amosar un resumo de, a fin de ser executado, o que pode modificar o contido:polo tanto, o Consumidor, despois de coidadosa lectura, debe aprobar expresamente as presentes condicións xerais de venda, a través da adecuada tick (check box) presente no Sitio web e, finalmente, a través do botón Completo Orde, será necesario para o Consumidor para confirmar a súa / seu fin, que vai ser así, finalmente, enviado para o Vendedor e producirá os efectos que se refire o anterior art. 3 deste acordo. O Consumidor tamén será solicitada a escoller o método de envío e o método de pago entre os dispoñibles.

5) Entrega e aceptación de mercadorías

O Sitio web indica a dispoñibilidade dos produtos e os tempos de entrega da mesma, con todo, esta información está a ser considerado puramente indicativa e non vinculante para o Vendedor.

O Vendedor comprométese a facer todo no seu propio dereito, a fin de respectar os tempos de entrega indicado na páxina Web e, en calquera caso, para realizar a entrega en un tempo máximo de 30 (trinta) días a partir do día seguinte a aquel en que o Consumidor ten transmitido a orde. No caso de non execución da orde polo Vendedor, debido á indisponibilidade, tamén temporal, de Produto, o Vendedor debe proporcionar por escrito ao consumidor e reembolso de calquera importes xa pagados polo Consumidor para o pagamento do produto.

O envío dos Produtos encomendados polo Consumidor vai ser en modo seleccionado polo Consumo de entre os dispoñibles e indicadas no Sitio web no momento da presentación da solicitude. O Consumidor debe comprobar en tempo hábil e no menor prazo posible que a entrega inclúe todos e só os produtos adquiridos, e pronto informar o Vendedor de calquera defecto dos produtos recibidos ou os seus desvíos da orde de colocar, de acordo co procedemento referido no art. 10 das presentes condicións xerais de venda. En ausencia dos produtos consideraranse válidos.

Se a embalaxe ou de boxeo de produtos encomendados polo Consumidor foron para chegar ao seu destino claramente mal, o Consumidor é enviado para rexeitar a entrega polo transportista/correo ou aceptar a entrega "con reserva".

6) os Prezos, custos de envío, impostos e taxas

O prezo dos Produtos é a que se indica na páxina Web ao mesmo tempo, o envío do pedido por parte do Consumidor. Os prezos son inclusive de custos de embalaxe estándar, Ive, e todos os impostos indirectos (se procede), aínda que non inclúen os gastos de envío, que son calculados antes de que a orde de confirmación transmitidos polo Vendedor para o Consumidor, e que o Consumidor mesmo comprométese a pagar ao Vendedor ademais o prezo indicado na páxina web.

O Consumidor debe pagar ao Vendedor o prezo total, como informar na orde e na orde de confirmación enviado a través do correo electrónico por parte do Vendedor para o Consumidor.

Se os Produtos deben ser entregados en un país non pertencente á Unión Europea, o prezo total indicado na orde e confirmado na confirmación do pedido, incluíndo os impostos indirectos (se procede) é neto de calquera dereitos de aduana e calquera outro imposto sobre vendas que o Consumidor acepta a partir de agora a pagar, cando, debido, ademais do prezo indicado na orde e confirmou a confirmación de pedido, como previsto polas disposicións da lei do País en que os produtos serán entregados.

Son de exclusiva responsabilidade do Consumidor, calquera posible adicional custos, taxas, impostos e/ou deber que un determinado País pode solicitar, en calquera título, para os Produtos ordenados baixo estas condicións xerais de venda.

O Consumidor afirma que a falta de coñecemento dos custos, taxas, impostos, taxas e/ou impostos referido nos puntos anteriores, no momento de enviar unha orde para o Vendedor non pode constituír causa de rescisión deste contrato e que non pode, en calquera forma responsable destes gastos para o Vendedor.

7) pagos

O Consumidor acepta expresamente que a execución do contrato por parte do Vendedor debe comezar no momento de crédito do prezo das/os produto/s adquiridos/s na conta corrente do Vendedor.

O pagamento pode ser pago con tarxeta de crédito ou a través de PayPal, ou transferencia bancaria.

O Vendedor pode permitir adicional métodos de pagamento, indicando a eles no pago sección do Sitio web.

Se o pagamento é feito a través de tarxeta de crédito, o Consumidor vai ser trasladado para o sitio seguro de Paypal. Os datos transmitidos será enviado en modo seguro e son non accesible, mesmo para o Vendedor.

Se o pagamento é feito por transferencia bancaria a favor do Vendedor, o cliente debe indicar os códigos "Pase" e "IBAN" listados na confirmación do pedido, así como o número de orde.

O Vendedor enviará inmediatamente para o Consumidor, se esixe por lei aplicable, o recibo do imposto sobre a compra executado anexo en formato papel para os produtos adquiridos.

8) Garantía de conformidade do Vendedor

O Vendedor garante ao Consumidor que os Produtos será libre de defectos no deseño e material así como de conformidade coas descricións publicado no Sitio web, por un período de 2 (dous) anos desde a data de entrega dos Produtos para o Consumidor. Excluídos da aplicación de calquera garantía en caso de uso ou lavar o Produto non se axusten ao do Produto e as instrucións/meteorolóxicos proporcionada polo Vendedor, que é dada na documentación ilustrativa referencia no tags ou etiquetas.

Pena de confiscación de esta garantía, o Consumidor ten a obriga de informar os defectos e non conformidades dentro e non máis de 2 (dous) meses desde o descubrimento, transmitindo ao Servizo de atención ao cliente no seguinte correo electrónico customer@kokomamas.com o formulario cuberto correctamente con indicación do defecto e/ou non conformidades atopados, así como a documentación relacionada indicadas no formulario de devolución en si.

Como resultado da recepción do formulario, e documentación relacionada, o Vendedor pode avaliar os defectos e non conformidades informou o Consumidor a través do servizo e, despois de facer as pertinentes comprobacións, vai decidir se para autorizar a devolución de Produtos que ofrecer ao Consumidor un feedback, que contén o "retorno código", a través de correo electrónico ao enderezo indicado por este último, no curso do proceso de rexistro no Sitio web ou no proceso de transmisión da orde. A autorización para volver a Produtos non debe constituír en calquera forma recoñecemento de defectos ou non-conformidade, a existencia de que debe ser establecido tras o retorno.

Os Produtos que o Vendedor ten autorizado o retorno debe ser feita ata o de Consumo, xunto con unha copia do aviso de retorno autorización tendo o "retorno do código" no prazo de 30 (trinta) días desde a reclamación do defecto ou non-conformidade ao seguinte enderezo: Grossi Srl, Via Catalani 22 De Riccione 47838 (RN)

Se o Vendedor está obrigado a reembolsar o Consumidor o prezo pagado, o reembolso será feito ou polo mesmo medio de pagamento utilizado polo Consumidor no momento da compra do produto ou por transferencia bancaria. Será responsabilidade do Consumidor a informar o Vendedor, sempre a través de correo electrónico ao enderezo customer@kokomamas.com o banco de detalles para facer a transferencia no seu favor, e para garantir que o Vendedor é poñer a condición de devolver o importe debido.

9) a Responsabilidade por produtos defectuosos

Con respecto a calquera danos causados por Produtos defectuosos, o Vendedor, o distribuidor de produtos a través do Sitio web, é libre de calquera responsabilidade, ningún excluídos e/ou excepción, indicando o nome do produto do fabricante.

10) Dereito de retirada

O consumidor ten dereito a retirar a partir de calquera contrato celebrado, de conformidade con estas condicións xerais de venda, sen ningún tipo de sanción, dentro do prazo de 14 (catorce) días a partir do día de recepción dos Produtos encomendados, por calquera motivo, e sen necesidade de motivar a súa decisión.

Para os efectos do exercicio do dereito de retirada, o Consumidor debe transmitir ao Vendedor dentro do devandito prazo o formulario apropiado e correctamente cuberto por correo electrónico ao enderezo customer@kokomamas.com

Se os Produtos non foron enviados para o Consumidor, a retirada consideraranse exercido sobre a recepción do devandito correo electrónico por parte do Vendedor.

Se os Produtos foron enviados para o Consumidor, tras a recepción do citado correo electrónico, o Vendedor pode enviar o Consumidor a través de e-mail a devolución código. Nos próximos oito días, o Consumidor debe escribir o retorno código na ficha correspondente e devolver os Produtos a vendedor , xunto co formulario, debidamente preparado e cheo de retorno código, causando-lles para ser enviado a: Gran Srl, Via Catalani 22 De Riccione 47838 (RN). Enténdese que os riscos e custos de transporte relacionados volver Produtos para o Vendedor estará a cargo do Consumidor.

En orde para a retirada dereito a ser validamente exercido, os Produtos deben ser entregados ou, se é enviado para o vendedor intacto (sen ningún sinal de desgaste, abrasión, desgaste, arañazos, deformacións, etc.) completo con todas as partes e accesorios (incluíndo etiquetas e etiquetas intacta e adxunto ao produto) acompañado por calquera instrucións/notas/manuais, envasado e a embalaxe orixinal e o certificado de garantía, se presente. En ausencia do Consumidor non ten dereito a un reembolso do importe pagado.

O Vendedor pode recibir os Produtos devoltos, reservándose o dereito de comprobar que mesmo foron devoltos nas condicións descritas.

Se a verificación dos Produtos devoltos ten un resultado positivo e o dereito de retirada foi validamente exercido polo Consumo nos termos e na forma prescrita, o Vendedor pode reembolsar o Consumidor importe total de pago para a compra de Produtos, incluíndo os custos de transporte, no menor tempo posible e, en calquera caso, dentro de 14 (catorce días a partir da data en que o Vendedor chegou a ser consciente de que o exercicio do dereito de retirada por parte do Consumidor.

Vai en calquera caso, ser soportados polo Consumidor, os custos de transporte e calquera adicional deberes ou impostos para a devolución do Produto para o Vendedor.

O devandito reembolso será realizada, sempre que sexa posible, polo mesmo medio de pagamento utilizado polo Consumidor no momento da compra do produto ou por transferencia bancaria a favor do Consumidor, que vai ser a responsabilidade do Consumidor para informar o vendedor por e-mail a customer@kokomamas.com o banco de detalles para facer a transferencia no seu favor, e para garantir que o Vendedor é poñer a condición de devolver o importe debido.

11) consumo de Datos e protección de privacidade

Ser capaz de continuar coa orde, e, a continuación, na conclusión do presente contrato está obrigado a través da Web de determinados datos persoais para o Consumidor. O Consumidor recoñece que os datos persoais facilitados serán gravadas e usado polo Vendedor, de acordo e en cumprimento das normativas proporcionada pola lei italiana D. Lgs n. 196/2003 e posteriores modificacións en materia de protección de datos - para dar de execución para cada compra feita a través da Web e tema para o seu consentimento, para calquera actividades adicionais como se indica no correspondente aviso de privacidade previsto para o Consumidor a través do sitio web no momento da orde.

O Consumidor declara e garante que os datos facilitados para o Vendedor durante o proceso de compra son correctos e verdadeiros.

Para calquera información adicional sobre os métodos de tratamento dos datos persoais do Consumidor, é posible acceder a sección de Política de protección de datos (política de privacidade) do Sitio web.

11) Seguridade

Aínda que o Vendedor deberá adoptar medidas para protexer os datos de carácter persoal contra a súa eventual perda, alteración, a manipulación e uso indebido por terceiros, debido ás características e limitacións técnicas relativas á protección de comunicacións electrónicas a través de internet, o Vendedor non pode garantir que a información ou datos visto polo consumidor no sitio web non son accesibles ou visible por parte de terceiros non autorizados.

O Vendedor, con respecto aos datos relativos ao pagamento con tarxeta de crédito avails propio dos servizos de Paypal empresa , que adopta sistemas tecnolóxicos para garantir os máximos niveis de fiabilidade, seguridade, seguridade e confidencialidade na transmisión de información a través da web.

12) lei aplicable e xurisdición

Cada contrato de venda celebrado entre o Vendedor e os Consumidores baixo estas condicións xerais de venda serán rexidos e interpretados de acordo co italiano leis. En cada caso, debe ser, sen prexuízo para os dereitos posiblemente asignado para o consumidor por obrigatoria regras de lei en vigor no Estado de este último.

Para calquera disputa o tribunal competente é o Tribunal de Rimini, excepto no caso de que esta previsión non atopar aplicación por mor das normas imperativas da lei en vigor no país de residencia do consumidor.